Violympic toán 8

minh nguyen thi

Phan tich da thuc sau thanh nhan tu:

a) \(a\left(b+c\right)^2+b\left(c+a\right)^2+c\left(a+b\right)^2\)

b)\(a^4+b^4+c^4-2a^2b^2-2a^2c^2-2c^2b^2\)


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN