Tứ giác

Phàn Tử Hắc

△ ABC có : AB = 2AC . Từ trung điểm M của AB kẻ Mx// BC , từ C kẻ Cy // AB sao cho : Mx \(\cap\) Cy \(\equiv\) N. a) Tứ giác MBCN là hình gì ? vì sao ? b) CM : BN ⊥ AN c) Gọi E là giao điểm của MN và AC , O là giao điểm của MC và BN , F là giao điểm của OE và AC , G là giao điểm của AO và MN . CM : EF là đường trung bình của Δ AMN d) CM : 3 điểm B , G , F thẳng hàng .

trần chi
trần chi 18 tháng 12 2018 lúc 22:02

Cho hỏi bạn đã làm được bài này chưa? Làm ơn giúp mình với

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN