Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Nguyễn Minh Hằng

Chu trình canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?

Bảo Duy Cute
Bảo Duy Cute 27 tháng 5 2016 lúc 19:01

B/ Ở cả 3 nhóm thực vật C3 ,C4,và CAM

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN