Ôn tập phép nhân và phép chia đa thức

Ju Moon Adn

Chung minh rang \(5^6-10^4\) chia het cho 9

Anh Nguyen
1 tháng 12 2017 lúc 19:29

5^6-10^4=10^3-10^4=10^3(1-10)=10^3*(-9)

chia hết cho 9

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Anh
28 tháng 1 2018 lúc 18:17

Tui thấy chỉ đơn giản như thế này:

\(\dfrac{5^6-10^4}{9}=\dfrac{5625}{9}=625\) (thế là chia hết)

Hoặc: \(5^6-10^4=5625\)\(5+6+2+5=18⋮9\Rightarrow5625⋮9\left(đfcm\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN