Sinh học 7

Don Nguyễn

Trình bày đặc điểm chung của lớp bò sát ? 

Mỹ Viên
26 tháng 5 2016 lúc 18:54

Đặc điểm chung của lớp bò sát :

- Là động vật có xương sống thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn.

- Da khô có vảy sừng bao bọc.

- Cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai.

- Chi yếu có vuốt sắc

- Phổi có nhiều vách ngăn.

- Tm có vách hụt ngăn tâm thất (Trừ cá sấu).

- Máu đi nuôi cơ thể là máu pha.

- Là động vật biến nhiệt.

- Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong.

- Trứng có  màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc, giàu noãn hoàng.

Bình luận (0)
Hochocnuahocmai
26 tháng 5 2016 lúc 18:50

Lớp bò sát:+ Đặc điểm chung:Là động vật có xương sống, thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn:

 Da khô, có vảy sừng, cổ dài, chi yếu, đầu ngón có vuốt sắc.Màng nhĩ nằm trong hốc tai, mắt có mí​ Phổi có nhiều vách ngănTim 3 ngăn, có vách cơ hụt ở tâm thất (trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha, là động vật biến nhiệt.Thụ tinh trong, con đực có cơ quan giao phối, con cái đẻ trứng có vỏ dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc, nhiều noãn hoàng
Bình luận (0)
nguyenthihab
26 tháng 5 2016 lúc 21:10

- là động vật có xương sống,thích nghi hoàn toàn với đời sống trên cạn - da khô có vảy sừng - chi yếu có vuốt sắc - phổi có nhiều vách ngăn - tim co nhiều vách hụt,máu pha đi nuôi cơ thể - thụ tinh trong,trứng có vỏ bao bọc,giàu noãn hoàn - là động vật biến nhiệt 

Bình luận (0)
Nguyễn Trịnh Quang
28 tháng 1 2018 lúc 20:22

Đặc điểm chung của lớp bò sát :

- Là động vật có xương sống thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn.

- Da khô có vảy sừng bao bọc.

- Cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai

- Tim ba ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha

- Thụ tinh trong, giàu noãn hoàng

Bình luận (0)
ngọc thảo
28 tháng 1 2018 lúc 20:35

là động vật có xương sống , thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn

- da khô, có vẩy sừng, cổ dài ,chi yếu , đầu ngón có vuốt sắc

màng nhĩ nằm trong hốc tai , mắt có mí , phổi có nhiều vách ngăn

tim 3 ngăn có vách hụt ở tâm thất , màu nuôi cơ thể là máu pha là động vật biến nhiệt

thụ tinh trong, con đực có cơ quan giao phối , con càiá đẻ trứng có vỏ dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc, nhiều noán hoàng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN