Phép cộng các phân thức đại số

Giang

Cộng các phân thức:\(\dfrac{2x}{x^2+2xy}+\dfrac{y}{xy-2y^2}+\dfrac{4}{x^2-4y^2}\)

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc 28 tháng 11 2017 lúc 20:11

Phép cộng các phân thức đại số

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN