Hoàng Đức Long

Phôtôn

A. là hạt mang điện tích dương.

B. còn gọi là prôtôn.

C. luôn có vận tốc bằng 3.108 m/s

D. luôn chuyển động

Vũ Thành Nam
9 tháng 4 2018 lúc 5:00

Đáp án D

+ Photon chỉ tồn tại ở trạng thái chuyển động

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Dùng hạt prôtôn bắn vào hạt nhân liti 3 7 L i  đang đứng yên làm xuất hiện 2 hạt a bay ra với cùng tốc độ là 21 , 37 . 10 6 m/s. Cho khối lượng của hạt α là 7,0144 u, của prôtôn là 1,0073 u, của hạt α là 4,0015 u; tốc độ ánh sáng trong chân không là 3 . 10 8 m/s. Tốc độ của prôtôn xấp xỉ bằng

A.  14 , 85 . 10 6 m / s

B.  18 , 49 . 10 6 m / s

C.  37 , 96 . 10 6 m / s

D.  16 , 93 . 10 6 m / s

Hoàng Đức Long

Cho hạt prôtôn có động năng 1,8 MeV bắn vào hạt nhân 3Li7 đang đứng yên, sinh ra hai hạt α có cùng độ lớn vận tốc và không sinh ra tia γ. Cho biết mP = 1,0073 u; mα = 4,0015 u; mLi = 7,0144 u. Cho chùm hạt α bay vào trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,4 T theo phương vuông góc với từ trường. Lấy uc2 = 931,5 MeV, c = 3.108 m/s, độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt α trong từ trường đều bằng

A. 1,39.10-12 N.

B. 2,76.10-12 N.

C. 5,51.10-12 N.

D. 5,51.10-10 N.

Hoàng Đức Long

Một prôtôn bay với vận tốc v 0   =   7 , 5 . 10 4   m / s đến va chạm với một nguyên tử hyđrô ở trạng thái dừng cơ bản đang đứng yên. Sau va chạm prôtôn tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc v 1   =   1 , 5 . 10 4   m / s . Bỏ qua sự chênh lệch khối lượng của prôtôn và nguyên tử hyđrô, khối lượng của prôtôn là m =   1 , 672 . 10 - 27   k g . Bước sóng của phôtôn mà nguyên tử bức xạ ra sau đó khi nguyên tử chuyển về trạng thái cơ bản là  

A. 0,31 µm.

B. 0,130 µm.

C. 130 µm.

D. 103 nm.

Hoàng Đức Long

Phôtôn là hạt mang điện tích dương

A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon

B. Photon tồn tại ở trạng thái chuyển động

C. ánh sáng truyền đi năng lượng các photon ánh sáng không đổi, không phụ thuộc khoảng cách đến nguồn sáng

D. Các photon có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với vận tốc bằng nhau.

Hoàng Đức Long

Giả sử ban đầu có Z prôtôn và N nơtron đứng yên, chưa liên kết với nhau, khối lượng tổng cộng là m0, khi chúng kết hợp lại với nhau để tạo thành một hạt nhân thì có khối lượng m. Gọi E  là năng lượng liên kết của hạt nhân đó và c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Biểu thức nào sau đây luôn đúng?

A. m = m0.

B. E = 0,5(m0 - m)c2.

C. m > m0.

D. m < m0.

Hoàng Đức Long

Cho các phát biểu sau về dao động điều hòa 

(a) Vecto gia tốc của vật luôn hướng ra biên

(b) Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng

(c) Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.

(d) Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra biên là nhanh dần.

(e) Vận tốc của vật có giá trị cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng

(f) Gia tốc của vật có giá trị cực đại khi vật ở biên dương.

 

Số phát biểu đúng là:

A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Hoàng Đức Long

Cho các phát biểu sau về dao động điều hòa

(a) Vecto gia tốc của vật luôn hướng ra biên

(b) Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng

(c) Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.

(d) Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra biên là nhanh dần.

(e) Vận tốc của vật có giá trị cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng

(f) Gia tốc của vật có giá trị cực đại khi vật ở biên dương.

Số phát biểu đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hoàng Đức Long

Một hạt nhân khối lượng M đang đứng yên thì phát ra phôtôn có bước sóng λ . Vận tốc chuyển động giật lùi của hạt nhân có độ lớn là

A. 

B. 

C. 

D. 

Hoàng Đức Long

Người ta dùng prôtôn có động năng K H = 7 M e V bắn phá B 4 9 e  đang đứng yên tạo ra hạt α có động năng K e = 8 M e V và hạt nhân X. Biết rằng vận tốc hạt α bắn ra vuông góc với vận tốc hạt prôtôn. Lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân tính theo u có giá trị bằng số khối. Động năng hạt nhân X là

A. 6,5MeV

B. 8MeV

C. 7,5MeV

D. 7,8MeV

Hoàng Đức Long

Hạt prôtôn có động năng 5,48 MeV được bắn vào hạt nhân B 4 9 e  đứng yên gây ra phản ứng hạt nhân, sau phản ứng thu được hạt nhân L 3 6 i và hạt X. Biết hạt X bay ra với động năng 4 MeV theo hướng vuông góc với hướng chuyển động của hạt prôtôn tới (lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối). Vận tốc của hạt nhân Li là

A.  0 , 824.10 6 m / s

B.  1 , 07.10 6 m / s

C.  10 , 7.10 6 m / s

D.  8 , 24.10 6 m / s

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN