nguyen yen nhi
nguyen thi lan huong
17 tháng 3 2016 lúc 12:49

3+6=9

k mình nhé

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
17 tháng 3 2016 lúc 13:15

=9 dể mà

Bình luận (0)
Uzumaki Boruto
17 tháng 3 2016 lúc 14:58

3 + 6 = 9 chu bang may

Bình luận (0)
Hồ Thị Hạnh
17 tháng 3 2016 lúc 15:14

Bằng 9 

Bình luận (0)
dang quoc tuan
17 tháng 3 2016 lúc 16:34

3+6=9

Các bạn nhé!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

>, <, =?

6…5 3…6 6…1 3…3
6…4 6…3 4…2 3…5
6…2 6…6 2…6 3…4
Pham Trong Bach

Số?

5 + 1 = … 4 + 2 = … 3 + 3 = …
1 + … = 6 … + 4 = 6 … + 3 = 6
6 – 5 =  … 6 – 2 =  … 6 – 3 =  …
6 – 1 = … 6 – 4 = … 6 - …  = 3
Pham Trong Bach

Tính:

5 +1 =     4 + 2 =     3 + 3 =

6 - 5 =     6 - 2 =     6 - 3 =

6 - 1 =     6 - 4 =     6 - 6 =

Pham Trong Bach

Tính:

6 – 3 – 1 = … 1 + 3 + 2 = … 6 – 1 – 2 = …
6 – 3 – 2 = … 3 + 1 + 2 = … 6 – 1 – 3 = …
Pham Trong Bach

Tính:

1 + 3 + 2 =     6 - 3 -1 =     6 - 1 - 2 =

3 + 1 + 2 =     6 - 3 -2 =     6 - 1 - 3 =

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN