Câu hỏi của Dâu Tây - Vật lý lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Dâu Tây - Vật lý lớp 7

Các bạn giúp mình mấy câu này :
Dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng trong phòng.Gương đó có phải là nguồn sáng không?

    Được cập nhật 30/12/2016 lúc 19:51
    9 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.