Trương Quỳnh Trang

Tường màu xanh, màu sẩm thì chọn màu sắc của tranh như thế nào?

A. Màu sáng

B. Màu tối

C. Màu xanh đậm hơn tường

D. Màu nào cũng được

Hà Việt Chương
26 tháng 5 2019 lúc 4:43

Đáp án: A

Giải thích: Tường màu xanh, màu sẩm thì chọn màu sắc của tranh là màu sáng – SGK trang 43

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trương Quỳnh Trang

Tường màu xanh, màu sẩm thì chọn màu sắc của tranh như thế nào?

A. Màu sáng

B. Màu tối

C. Màu xanh đậm hơn tường

D. Màu nào cũng được

Trương Quỳnh Trang

Tường màu xanh, màu sẩm thì chọn màu sắc của tranh như thế nào?

A. Màu sáng

B. Màu tối

C. Màu xanh đậm hơn tường

D. Màu nào cũng được

Trương Quỳnh Trang

 Tường màu vàng nhạt, màu kem thì chọn màu sắc của tranh như thế nào?

A. Tranh màu rực rỡ.

B. Tranh màu sáng.

C. Tranh màu tối.

D. Tranh đỏ

Trương Quỳnh Trang

Tường màu vàng nhạt, màu kem thì chọn màu sắc của tranh như thế nào?

A. Tranh màu rực rỡ.

B. Tranh màu sáng.

C. Tranh màu tối.

D. Tranh đỏ

Trương Quỳnh Trang

Tường màu vàng nhạt, màu kem thì chọn màu sắc của tranh như thế nào?

A. Tranh màu rực rỡ.

B. Tranh màu sáng.

C. Tranh màu tối.

D. Tranh đỏ

Trương Quỳnh Trang

Em sẽ chọn màu rèm cửa như thế nào nếu màu tường là màu kem, cửa gỗ màu nâu sẫm?

Trương Quỳnh Trang

Bình có màu gì thì thích hợp cắm hoa nhiều màu sắc ?

A. Trắng

B. Xám

C. Nâu

D. Tất cả các màu trên

Trương Quỳnh Trang

Bình có màu gì thì thích hợp cắm hoa nhiều màu sắc ?

A. Trắng

B. Xám

C. Nâu

D. Tất cả các màu trên

Trương Quỳnh Trang

Bình có màu gì thì thích hợp cắm hoa nhiều màu sắc ?

A. Trắng

B. Xám

C. Nâu

D. Tất cả các màu trên

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN