Bài 16. Phương trình hóa học

Nguyễn Phúc

Có ai giúp mik cách cân bằng PTHH có chứa ẩn ko ?

VD:FexOy +Al → Fe+Al2O3

Hoàng Thảo Linh
Hoàng Thảo Linh 23 tháng 11 2017 lúc 20:47

\(3Fe_xO_y+2yAl\rightarrow3xFe+yAl_2O_3\)

Bình luận (0)
Thư Tiểu Phù
Thư Tiểu Phù 28 tháng 11 2017 lúc 17:55

tính hóa trị đó bạn

Bình luận (0)
duy Nguyễn
duy Nguyễn 22 tháng 11 2017 lúc 20:14

3FexOy +2yAl → 3xFe+yAl2O3

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN