Bài 10 : Tự lập

Nguyễn Phúc

Em hãy sưu tầm và chia sẻ bạn bè về các taams gương hs nghèo vượt khó

gia bao
gia bao 23 tháng 11 2017 lúc 19:59

Nguyễn ngọc ký

Bình luận (0)
hoang van minh  toan
hoang van minh toan 15 tháng 11 2018 lúc 20:48

song

Bình luận (0)
hoang van minh  toan
hoang van minh toan 15 tháng 11 2018 lúc 20:48

đó chính là NGUYỂN NGỌC KÝ

Bình luận (0)
Phạm Phương Thảo
Phạm Phương Thảo 17 tháng 12 2018 lúc 21:10

Nguyễn NGọc Ký

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN