Devil
15 tháng 3 2016 lúc 20:37

1h mấy phút ak, mà kim gì với kim gì

Bình luận (0)
nguyễn đỗ thuỳ trang
15 tháng 3 2016 lúc 20:39

chắc là 6 giờ quá

nình cũng chưa chắc

Bình luận (0)
zZz Phan Cả Phát zZz
15 tháng 3 2016 lúc 20:40

12 gio ban 5

Bình luận (0)
Đinh Quang Minh
15 tháng 3 2016 lúc 20:42

6h 32 phút hoặc 6h 33 phút  vì khi 6h 30 thì  kim dài ở giữa số 6 và 7

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN