Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

Nguyễn Thuý Hằng

Câu1: Một xe ô tô có khối lượng m= 200kg đang chuyển động thì hãm phanh và dừng lại sau khi đi thêm quãng đường 9m trong 3s . Vẽ hình và phân tích lực ? Tienh lực hãm phanh

Câu 2 : Một toa tàu có khối lượng 80 tấn chuyển động đều dưới tác dụng của lực kéo F=6.10^4. Xác định hệ số ma sát giữa bê tông và mặt đất

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành 25 tháng 11 2018 lúc 7:41

2.

theo định luật II niu tơn

\(\overrightarrow{F}+\overrightarrow{F_{ms}}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{P}=m.\overrightarrow{a}\)

chiếu lên trục Ox phương nằm ngang chiều dương cùng chiều chuyển động

F-Fms=0 (a=0, xe chuyển động đều )

\(\Rightarrow F=\mu.N\Rightarrow\mu=\dfrac{F}{m.g}\)=0,075

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Nguyễn Thị Thanh Ngọc 20 tháng 11 2019 lúc 16:33

Câu 2:

Tóm tắt:

m=80 tấn=80000kg

Fk=6\(\times\) 104(N)

g=10 m/s2

a=0

\(--------\)

\(\mu=?\)

GIẢI

Áp dụng định luật II Niu-tơn:

\(\overrightarrow{F_{ms}}+\overrightarrow{F_k}+\overrightarrow{P}+\overrightarrow{N}=m\times\overrightarrow{a}\)

Chọn Oxy như hình vẽ:

Trên Ox: \(-F_{ms}+F_k=m\times a\)

\(\Leftrightarrow-\left(\mu\times N\right)+F_k=m\times a\) (1)

Trên Oy: N-P=0

\(\Leftrightarrow N=P=m\times g\) (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow-\left(\mu\times m\times g\right)+F_k=m\times a\)

\(\Leftrightarrow-\left(\mu\times80000\times10\right)+6\times10^4=80000\times0\)

\(\Leftrightarrow\mu=0,075\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN