Nguyễn Thanh Hằng

Từ năm 1527 đến năm 1592, đất nước ta diễn ra cục diện: Nam-Bắc triều. Đó là cuộc tranh giành quyền lực giữa tập đoàn phong kiến nào?

A. Vua Lê (Nam Triều)- chúa Trịnh (Bắc Triều)

B. chúa Trịnh (Nam Triều)- nhà Mạc (Bắc Triều)

C. nhà Mạc (Nam Triều) – nhà Nguyễn (Bắc Triều)

D. Vua Lê, chúa trịnh (nam Triều)-Nhà mạc (Bắc Triều)

Phạm Thị Diệu Hằng
25 tháng 7 2017 lúc 9:40

Đáp án D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

Từ năm 1527 đến năm 1592, đất nước ta diễn ra cục diện: Nam - Bắc triều, Nam - Bắc triều là khoảng không gian

A. vua Lê đóng ở miền Nam gọi là Nam triều, chúa Trịnh ở miền Bắc gọi là Bắc triều

B. nhà Mạc cầm quyền tại Thăng Long gọi là Bắc triều và nhà Hậu Lê chiếm vùng đất từ Thanh Hoá trở vào gọi là Nam triều

C. nhà Mạc đóng ở miền Nam gọi là Nam triều, nhà Nguyễn ở miền Bắc, gọi là Bắc triều

D. vua Lê, chúa Trịnh ở miền Nam gọi là Nam triều, nhà Mạc ở miền Bắc, gọi là Bắc triều

Nguyễn Thanh Hằng

Nêu nguyên nhân của các cuộc chiến tranh phong kiến: Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.

Nguyễn Thanh Hằng

Cuộc xung đột Nam - Bắc triều và cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn làm cho đất nước tương tàn trong khoảng thời gian

A. 50 năm

B. 70 năm

C. 60 năm

D. 95 năm

Nguyễn Thanh Hằng

Năm 1592, Nam triều tấn công vào Thăng Long, giành thắng lợi quyết định. Cục diện Nam - Bắc triều về cơ bản đã chấm dứt với sự thất bại của

A. vua Lê, chúa Trịnh

B. chính quyền nhà Mạc

C. chính quyền chúa Trịnh

D. chính quyền vua Lê

Nguyễn Thanh Hằng

Kết quả của cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều năm 1545 - 1592 là

A. nhà Lê bị sụp đổ

B. nhà Mạc bị lật đổ

C. Trịnh Kiểm thao túng quyền lực

D. chiến tranh Trịnh - Nguyễn bùng nổ

Nguyễn Thanh Hằng

Trong cuộc nội chiến Nam - Bắc triều, thế lực của Bắc triều là

A. vua Lê, chúa Trịnh ở vùng Thanh - Nghệ

B. chính quyền nhà Mạc ở Thăng Long

C. chính quyền nhà Lê dưới danh nghĩa triều Lê Trung Hưng

D. chúa Nguyễn Kim ở Thanh Hoá, Nghệ An

Nguyễn Thanh Hằng

Trong cuộc nội chiến Nam - Bắc triều, thế lực của Nam triều là

A. vua Lê Trung Hưng, chúa Trịnh ở vùng Thanh - Nghệ trở vào Nam

B. chính quyền nhà Mạc ở Thăng Long

C. chính quyền nhà Lê dưới danh nghĩa triều Lê Trung Hưng

D. chúa Nguyễn Kim ở Thanh Hoá, Nghệ An

Nguyễn Thanh Hằng

 Khi cuộc chiến Nam – Bắc triều đang tiếp diễn thì nội bộ Nam triều như thế nào?

A. Đoàn kết để chống lại Bắc triều 

B. Nảy sinh mầm mống của sự chia rẽ

C. Diễn ra mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ Nam triều

D. Nảy sinh mầm mống của sự chia rẽ nhưng không ảnh hưởng đến nội bộ Nam triều

Nguyễn Thanh Hằng

Năm 1527, trong lúc triều đình nhà Lê ngày càng suy yếu, Mạc Đăng Dung đã

A. bắt ép Cung hoàng đế nhường ngôi, lập ra nhà Mạc

B. cùng vua Lê tập trung lực lượng củng cố lại triều đình

C. làm cuộc đảo chính bằng vũ trang phế truất triều Lê lập ra nhà Mạc

D. huy động nông dân khởi nghĩa chuẩn bị lật đổ nhà Lê

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN