Lớp Giáp xác - Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

Nguyễn An Vy

Bảng 1. Loài giáp xác gặp ở địa phương

STT Tên loài giáp xác Loài ở địa phương đã gặp Nơi sống Có nhiều hay ít
1 Một rậm
2 Con sun
3 Rận nước
4 Chân kiến
5 Cua đồng
6 Cua nhện

7 Tôm ở nhờ

Bảng 2. Ý nghĩa thực tiễn của giáp xác

STT Các mặt có ý nghĩa thực tiễn Tên các loài Tên các loài có ở địa phương
1 Thực phẩm đông lạnh
2 Phơi khô làm thực phẩm
3 Nguyên liệu để làm mắm
4

Thực phẩm thường dùng hàng ngày

5 Có hại cho giao thông thủy
6 Có hại cho nghề cá
7
8

HOÀNG XUÂN DIỆU
HOÀNG XUÂN DIỆU 22 tháng 11 2017 lúc 20:33

hello

Bình luận (0)
HOÀNG XUÂN DIỆU
HOÀNG XUÂN DIỆU 22 tháng 11 2017 lúc 20:33

hi

Bình luận (0)
Phan Thị Thuận
Phan Thị Thuận 10 tháng 12 2017 lúc 19:01
b1 loài giáp xác gặp ở địa phương
1 một rận một rận gỗ nhiều

con sun biển nhiều
3 rận nước ruốc biển nhiều
4 chân kiếm chân kiếm nước ít
5 cua đồng cua ruộng ít
6 cua nhện ghẹ biển nhiều
7 tôm ở nhờ tôm bể nước ngọt nhiều

bảng 2;y nghia thuc tien cua giap xac

1 thực phẩm đông lạnh tôm sú,tôm he tôm càng,tôm sú
2 phơi khô làm thực phẩm tôm he tôm đỏ,tôm bạc
3 nguyên liệu làm mắm tôm,tép cáy ,còng
4 thực phẩm thường dùng hằng ngày tôm,cua cua bể,ghẹ
5 có hại chp giao thông thủy sun sun
6 có hại cho nghề cá chân kiếm chân kiếm
7 là vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán cua đá cua đá

Bình luận (1)
Đinh Thùy Trang
Đinh Thùy Trang 20 tháng 12 2017 lúc 9:37

STT Tên loài giáp xác loài ở dp nơi sống có ít hay nhiều
1 Mọt ẩm mọt ẩm nơi ẩm ướt ít
2 Con sun con sun bám vào tầu thuyền

ít

3 Rận nước cố định nhiều
4 Chân kiếm tự do và kí sinh iitd
5 Cua đồng Hang hốc ít
6 Cua nhện đáy biển ít
7 Tôm ở nhờ nhiều
8
Bình luận (0)
nguyenminhphuc
nguyenminhphuc 22 tháng 12 2017 lúc 9:25

qua gioi

Bình luận (0)
Nguyễn Giang
Nguyễn Giang 22 tháng 12 2017 lúc 9:54

hi vy

Bình luận (0)
Bùi Hoàng Linh Chi
Bùi Hoàng Linh Chi 4 tháng 1 2018 lúc 14:52

lên mạng có mà Nguyễn An Vy leuleu

Bình luận (0)
Thịnh Xuân Vũ
Thịnh Xuân Vũ 5 tháng 1 2018 lúc 19:17

Bảng 1.Tên các loài giáp xác gặp ở địa phương

STT Tên loài giáp xác Loài ở địa phương đã gặp Nơi sống Có nhiều hay ít
1 Mọt ẩm Mọt ẩm Ẩm ướt ít
2 Con sun (ko có) Ở biển ít
3 Rận nước Rận nước Ở nước ít
4 Chân kiếm (ko có) Ở nước ít
5 Cua đồng Cua đồng Hang hốc nhiều
6 Cua nhện (ko có) Ở biển ít
7 Tôm ở nhờ (ko có) Ở ven biển ít

Bảng 2.Ý nghĩa thực tiễn của loài giáp xác

STT Các mặt có ý nghĩa thực tiễn Tên các loài Tên các loài có ở địa phương
1 Thực phẩm đông lạnh Tôm,ghẹ, cua Tôm sông,tép bạc
2 Phơi khô làm thực phẩm Tép,tôm Tôm sông,tép sông
3 Nguyên liệu để làm mắm Ba khía,tôm,tép,ruốt,cua Tép bạc
4 Thực phẩm thường dùng hàng ngày Tôm,tép,cua Tôm ,cua
5 Có hại cho giao thông đường thuỷ Sun
6 Có hại cho nghề cá Chân kiếm
7 vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán cua
8

Bình luận (0)
vinh nguyễn
vinh nguyễn 2 tháng 2 2018 lúc 20:09

hi

Bình luận (0)
Hoàng Jessica
Hoàng Jessica 22 tháng 11 2017 lúc 19:52

Bảng 1.Tên các loài giáp xác gặp ở địa phương

STTTên loài giáp xácLoài ở địa phương đã gặpNơi sốngCó nhiều hay ít
1Mọt ẩmMọt ẩmẨm ướtít
2Con sun(ko có)Ở biểnít
3Rận nướcRận nướcỞ nướcít
4Chân kiếm(ko có)Ở nướcít
5Cua đồngCua đồngHang hốcnhiều
6Cua nhện(ko có)Ở biểnít
7Tôm ở nhờ(ko có)Ở ven biểnít

Bảng 2.Ý nghĩa thực tiễn của loài giáp xác

STTCác mặt có ý nghĩa thực tiễnTên các loàiTên các loài có ở địa phương
1Thực phẩm đông lạnhTôm,ghẹ, cuaTôm sông,tép bạc
2Phơi khô làm thực phẩmTép,tômTôm sông,tép sông
3Nguyên liệu để làm mắmBa khía,tôm,tép,ruốt,cuaTép bạc
4Thực phẩm thường dùng hàng ngàyTôm,tép,cuaTôm ,cua
5Có hại cho giao thông đường thuỷSun 
6Có hại cho nghề cáChân kiếm 
7   
8   

 

Bình luận (5)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN