Ôn tập : Tứ giác

Đinh Thị Ngọc Anh

Cho hình vuông ABCD, M thuộc BC. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa C dựng hình vuông AMNP.

a) CM: BM=DP, \(\widehat{ADP}=90^0\)

b) C,D,P thẳng hàng

c) Qua M vẽ d song song vs AB cắt AN tại E . AN cắt CD tại F.

CM: tứ giác EMFP là hình thoi

d) CM: Khi M chạy trên BC thì chu vi tam giác MCF ko đổi.

* Mọi người lm giúp mk câu d thôi nhé


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN