Trương Quỳnh Trang

Hệ số phẩm chất kí hiệu:

A. Q

B. L

C. P

D. Cả 3 đáp án đều sai

Hà Việt Chương
10 tháng 4 2018 lúc 16:00

Đáp án A

Q

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trương Quỳnh Trang

Chỉ ra đáp án sai: ứng dụng của kĩ thật điện tử trong y tế như:

A. Máy điện tim não

B. Máy hàn

C. Máy siêu âm

D. Máy chạy thận nhân tạo

Trương Quỳnh Trang

Hệ số biến áp dây của máy biến áp ba pha kí hiệu:

A. Kd

B. Kp

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Trương Quỳnh Trang

Hệ số biến áp pha của máy biến áp ba pha kí hiệu:

A. Kd

B. Kp

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Trương Quỳnh Trang

Chọn đáp án sai: Thiết bị nào sau đây không thuộc ứng dụng mạch điện tử điều khiển?

A. Máy giặt

B. Nồi cơm điện

C. Máy tính

D. Cả 3 đáp án đều sai

Trương Quỳnh Trang

Công thức tính hệ số phẩm chất:

A.  Q = 2 f L r

B.  Q = 2 L r π

C.  Q = 2 f L r π

D.  Q = 2 π f l

Trương Quỳnh Trang

Chọn đáp án đúng: Trong điều chế tần số:

A. Tần số, biên độ sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.

B. Tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi, biên độ sóng mang không thay đổi

C. Tần số tín hiệu cần truyền đi thay đổi theo sóng mang, biên độ sóng mang không thay đổi

D. Tần số và biên độ tín hiệu cần truyền đi thay đổi theo sóng mang

Trương Quỳnh Trang

Khối cao tần, trung tần, tách sóng sau khi điều chỉnh tần số ngoại sai và hệ số khuếch đại, sẽ đưa tín hiệu đến khối:

A. 2

B. 3

C. 4

D. Đưa đến cả ba khối: 2,3,4

Trương Quỳnh Trang

Tranzito kí hiệu 2SD xxxx. Hãy cho biết D nghĩa là:

A. Tranzito cao tần loại NPN

B. Tranzito cao tần loại PNP

C. Tranzito âm tần loại PNP

D. Tranzito âm tần loại NPN

Trương Quỳnh Trang

Kí hiệu trị số điện dung là:

A. L

B. C

C. R

D. Đáp án khác

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN