Lớp Giáp xác - Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

Nguyễn Trà My

1.Trình bày cấu tạo đặc trưng của giáp xác?

2.Ngành chân khớp có những đặc điểm chung gì?

3.Tại sao ngành chân khớp lại đa dạng, phong phí phân bố khắp hành tinh

Nhã Yến
Nhã Yến 20 tháng 11 2017 lúc 18:35

2. Đặc điểm chung của ngành chân khớp :

- Phần phụ chân khớp phân đốt ,các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt .

- Cơ quan miệng gồm nhiều phần phụ tham gia để bắt ,giữ và chế biến mồi.

- Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác ,thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể

- Vỏ kitin có chức nâng như bộ xương ngoài

- Có cấu tạo mắt kép gồm nhiều ô mắt ghép lại

- Có tập tính chăn nuôi các động vật khác

- Cơ thể thường chia làm 3 phần : đầu, ngực,bụng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN