BÀI 18: Đô Thị hóa

Nguyễn Minh Hằng

Kể tên các đô thị (thành phố) có từ 500 001 người trở lên, thành phố nào trực thuộc tỉnh thành phố nào trực thuộc trung ương?

Đỗ Hạnh Quyên
Đỗ Hạnh Quyên 22 tháng 5 2016 lúc 21:53

Có 6 thành phố là Hà Nội, Hải phòng, Đà Nẵng, TP HCM, Biên Hòa, Cần Thơ

Trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Hải phòng, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ

Và 1 thành phố trực thuộc tỉnh Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN