Đường kính và dây của đường tròn

Hoai Bao Tran

chơ nữa đường tròn đường kính AB và dây AC. từ 1 điểm D trên AC dựng DE vuông góc với AB. 2 đường thẳng DE và BC cắt nhau tại F. CMR: \(\widehat{AFE}=\widehat{ACE}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN