Bài 17. Bài luyện tập 3

hoahuongduong004

cho sơ đò phản ứng sau :

Al + CuSO4----> Alx(SO4)y + Cu ( 1 )

Al+ Cu(NO3)y + Cu (2 )

a) chất tham gia phản ứng ?

b) chất sản phảm của phản ứng ?

c)các chỉ số x , y lần lượt là ?

d) các hệ số của các chất trong PTHH ?

các bạn giúp mình nhanh nhé mình cần gấp

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc 27 tháng 11 2017 lúc 20:46

Sơ đồ của bn mik ko hểu

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN