Câu hỏi của Linh Phương - Ngữ văn lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Cuộc thi với chủ đề " Ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11" chính thức bắt đầu.

Dưới đây là đường link :Đề thi chính thức | Học trực tuyến ( Ấn vào đường link trên để gửi bài)

Chú ý:

- Các bạn được tùy ý trình bày theo ý kiến cá nhân

- Đọc kĩ trước khi gửi bài

- Mỗi bạn được chọn 1 trong 2 đề tùy ý.

- Thời gian kết thúc vào ngày 17/11/2017

Chúc các bạn có một bài thi thật tốt!

    45 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.