Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

a)Thổi 8,96l lít CO( đktc) qua 16g FexOy nung nóng . Dẫn toàn bộ lượng khí sau phản ứng qua dd Ca(OH)2 dư, thấy tạo ra 30g kết tủa . Hãy tính khối lượng sắt thu được sau phản ứng

b) Giải thích vì sao phải đậy kín lọ Natri hiđoxit dạng rắn ? Viết PTHH minh hoạ

phan
4 tháng 1 2019 lúc 7:56

câu a

ta có phương trình: yCO + FexOy \(\rightarrow\) yCO2 + xFe

nCO=\(\dfrac{8.96}{22.4}\)=0,4mol

Ca(OH)2 + CO2\(\rightarrow\) CaCO3 + H2O

kết tủa là caco3 nên ta tính số mol=\(\dfrac{30}{100}\)=0,3mol

từ đó suy ra số mol của CO2 là 0,3 mol

có nCO lớn hơn nCO2 suy ra CO dư FexOy hết

theo định luật bảo toàn khối lượng ta có

mCO + mFexOy = mCO2 + mFe

\(\Rightarrow\)mFe = 16 + 0,3.28\(-\)0,3.44= 11,2 g

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN