Trương Quỳnh Trang

Giữ cho rau, quả luôn ở trạng thái ngủ, nghỉ để:

A. Tránh sự xâm nhiễm của vi sinh vật

B. Giữ được chất lượng ban đầu

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Hà Việt Chương
16 tháng 5 2018 lúc 13:17

Đáp án đúng : C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trương Quỳnh Trang

Tại sao rau quả tươi dễ bị vi sinh vật xâm nhiễm và phá hoại?

A. Do chứa nhiều chất dinh dưỡng

B. Do chứa nhiều nước

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Trương Quỳnh Trang

Các chất dinh dưỡng trong đất được giữ lại ở đâu:

A. Keo đất

B. Keo đất và dung dịch đất.

C. Dung dịch đất.

D. Tất cả các loại hạt có trong đất.

Trương Quỳnh Trang

Sự hoạt động của vi sinh vật ở đất xám bạc màu:

A. Yếu

B. Mạnh

C. Vừa phải

D. Đáp án khác

Trương Quỳnh Trang

Rau, quả được bảo quản tốt hơn khi ở trong môi trường không khí có hàm lượng oxi:

A. Cao

B. Thấp

C. Trung bình

D. Đáp án khác

Trương Quỳnh Trang

Rau, quả được bảo quản tốt hơn khi ở trong môi trường không khí có hàm lượng khí  CO 2  là:

A. Cao

B. Thấp

C. Trung bình

D. Đáp án khác

Trương Quỳnh Trang

Để phòng chống vi sinh vật gây hại củ giống, người ta sử dụng chất bảo quản để xử lí bằng cách:

A. Phun lên củ

B. Trộn với cát để ủ

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Trương Quỳnh Trang

Căn cứ vào trạng thái của H +  và  Al 3 +  ở trong đất, độ chua của đất có:

A. Độ chua hoạt tính

B. Độ chua tiềm tàng

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Trương Quỳnh Trang

Căn cứ vào trạng thái của H +  và  Al 3 +  ở trong đất, độ chua của đất có:

A. Chua

B. Rất chua

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Trương Quỳnh Trang

Căn cứ vào trạng thái của H +  và  Al 3 +  ở trong đất, độ chua của đất có:

A. Độ chua hoạt tính

B. Độ chua tiềm tàng

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN