Hoàng Gia Bảo

Hình thành liên kết vùng Ma-xơ-Rai-nơ của EU ở biên giới ba nước nào?

A. Bỉ, Hà Lan và Đức.

B. Pháp, Đức, Thụy Sĩ.

C. Bỉ, Pháp, Hà Lan.

D. Ba Lan, Đức, Séc.

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 12 2019 lúc 7:17

Đáp án A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Năm 1951, các nước Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua đã thành lập

A. Cộng đồng Kinh tế châu Âu

B. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu

C. Cộng đồng châu Âu (EC)

D. Cộng đồng Than và thép châu Âu

Hoàng Gia Bảo

Các nước Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua đã thành lập Cộng đồng Than và thép châu Âu vào thời gian nào

A. 1951

B. 1957

C. 1958

D. 1967

Hoàng Gia Bảo

Năm 1957, các nước Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua sáng lập

A. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu

B. Cộng đồng châu Âu (EC)

C. Cộng đồng Kinh tế châu Âu

D. Cộng đồng Than và thép châu Âu

Hoàng Gia Bảo

Năm 1958, các nước Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua sáng lập

A. Cộng đồng châu Âu (EC)

B. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu

C. Cộng đồng Than và thép châu Âu

D. Cộng đồng Kinh tế châu Âu

Hoàng Gia Bảo

Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ hình thành trên biên giới của các nước nào

A. Hà Lan, Đức, Bỉ

B. Đức, Pháp, Thụy Sĩ

C. Đức, Pháp, Bỉ

D. Hà Lan, Đức, Đan Mạch

Hoàng Gia Bảo

Thế nào là liên kết vùng? Qua thí dụ liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ, hãy cho biết ý nghĩa của việc phát triển các liên kết vùng trong Liên minh châu Âu.

Hoàng Gia Bảo

Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ đã đem lại những lợi ích gì?

Hoàng Gia Bảo

Một người Đức có thể làm việc ở mọi nơi tại nước Pháp như một người Pháp. Đây là kết quả của việc thực hiện

A. tự do lưu thông dịch vụ.

B. tự do lưu thông hàng hóa.

C. tự do lưu thông tiền vốn.

D. tự do di chuyển.

Hoàng Gia Bảo

Chiếm vị trí thứ ba thế giới (sau Hoa Kì và LB Đức) là ngành kinh tế nào của Trung Quốc (năm 2004)?

A. Thương mại.

B. Đánh bắt hải sản.

C. Sản lượng ôtô.

D. Sản lượng lúa mì.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN