Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

chicothelaminh

nêu nhẫn xét chung về chức năng chung của đường dẫn khí và của 2 lá phôi

Trần Thùy Duyên
Trần Thùy Duyên 6 tháng 11 2017 lúc 20:53
+ Đường dẫn khí: dẫn khí ra và vào phổi; làm ấm, làm ẩm không khí vào phổi; bảo vệ phổi bởi các tác nhân có hại. + Phổi: trao đổi khí giữa môi trường ngoài với máu trong mao mạch phổi
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN