Ôn tập toán 6

Bạch Dương Đáng Yêu

Một cửa hàng bán một số mét vải trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bán \(\frac{3}{5}\) số mét vải. Ngày thứ hai bán \(\frac{2}{7}\) số mét vải còn lại. Ngày thứ ba bán nốt 40 mét vải.

a)Tính tổng số mét vải cửa hàng đã bán.

b)Tính tỉ số phần trăm mỗi ngày bán được so với tổng số mét vải cửa hàng đã bán.

Võ Đông Anh Tuấn
Võ Đông Anh Tuấn 18 tháng 5 2016 lúc 21:21

Cách 1

Ngày thứ 2 hai bán được số phần là:

(1-3/5).2/7=4/35(số phần)

Số phần ứng với 40 mét vải là:

2/5-4/35=10/35=2/7(số phân)

Cửa hàng đó có số mét vải là:

40:2/7=140(m)

đáp số:140m

Cách 2

Phân số chỉ số m vải còn lại sau khi bán ngày thứ nhất:1 - 3/5 = 2/5 [số vải]Phân số chỉ số vải bán được trong ngày thứ 2:2/5 . 2/7 = 4/35 [ số vải]Phân số chỉ tổng số mết vải bán được trong 2 ngày đầu:3/5 + 4/35 = 5/7 [số vải]Phân số chỉ số vải bán được ngày thứ 3:1 - 5/7 = 2/7 [số vải]Tổng số mết vải cửa hàng đã bán trong 3 ngày:40 : 2/7 = 140 [m]           ĐS: 140m vải

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN