Cơ học lớp 6

Thiên bình

Một khung sắt hình lập phương rỗng có bề dày 5 cm và cạnh 1m . Tính khối lượng của khung sắt biết rằng khối lượng riêng của sắt là 7800 kg / m3 ?

 

Yêu Tiếng Anh
Yêu Tiếng Anh 18 tháng 5 2016 lúc 21:14

Thể tích khung sắt là :

      V = 1 . 1 . 1 = 1 ( m3 )

Thể tích rỗng bên trong khung sắt là :

     V = ( 1 - 0,05 ) . ( 1 - 0,05 ) . ( 1 - 0,05 ) = 0,857 ( m3 )

Phần thể tích khung sắt đặc là :

       1 - 0, 857 = 0, 143 ( m3 )

Khối lượng của khung sắt là :

       m = V . D = 0, 143 . 7800 = 1115 , 4 ( kg )

                               Đáp số : 1115 ,4 kg .

Chúc bạn học tốt ! ok

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN