Ôn tập ngữ văn lớp 8

Nguyễn Huy Tú

Điểm gặp gỡ giữa truyện kí Việt Nam và truyện nước ngoài ( trong chương trình Ngữ Văn 8 )

Trần Thọ Đạt
1 tháng 11 2017 lúc 20:10

Đề sai sai rồi

Bình luận (3)
Nguyen Thi Mai
1 tháng 11 2017 lúc 20:49

a) Nghệ thuật :

- Đều sử dụng nghệ thuật tạo tình huống độc đáo

- Chi tiết đặc sắc, khắc họa nhân vật

- Diễn biến tâm lí nhân vật sắc sảo

- Kết hợp tự sự + miêu tả + biểu cảm sinh động

- Ngôn ngữ giàu cảm xúc, xen lời bình

b) Nội dung :

- Hướng về các chủ đề nhân đạo, tình người trong cuộc sống

- Tình yêu thương con người trong xã hội với nhau

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN