Ôn tập lịch sử lớp 7

Nguyễn Thị Thiên Kiều

Việc cày ruộng tịch điển của nhà vua có nghĩa như thế nào ?

Nguyễn Thế Bảo
18 tháng 5 2016 lúc 14:19

Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua thời Lý có ý nghĩa: 

- Khuyến khích nông dân tích cực sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp phát triển, làm gương cho mọi người noi theo.

- Tạo quan hệ gần gũi, hoà đồng giữa vua và dân, xóa bỏ ranh giới cách biệt giữa các tầng lớp.

Chúc bạn học tốt!hihi 

Bình luận (1)
Nguyễn Văn Bé
18 tháng 5 2016 lúc 14:14

Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua thời Lý có ý nghĩa như thế nào ? Trả lời: Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa :

- Khuyến khích nông dân tích cực sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

- Thể hiện quan hệ gần gũi, hoà đồng giữa vua và dân. 

Bình luận (2)
Đinh Hà Mỹ Duyên
18 tháng 5 2016 lúc 14:17

Việc cày ruộng tịch điển của nhà vua có ý nghĩa biểu hiện sự quan tâm của nhà vua đối với việc phát triển sản xuất nông nghiệp, vua cày ruộng để làm gương cho nông dân noi theo. Với ý thức : " Không tự mình cày thì lấy gì làm xôi cúng, lấy gì cho thiên hạ noi theo."

Bình luận (0)
Cao Hoàng Minh Nguyệt
18 tháng 5 2016 lúc 14:37

Nguyễn Thế Bảo giỏi qá nhỉ??!!! Cái gì cx bt hết!!eoeo

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Bé
18 tháng 5 2016 lúc 14:43

Mình trả lời trước mà giáo viên không tick?

Bình luận (1)
Cao Hoàng Minh Nguyệt
18 tháng 5 2016 lúc 14:45

Nguyễn Văn Bé à, bạn xem lại đi! Nguyễn Thế Bảo trả lời đầy đủ hơn bạn mà! Bạn ấy được tick là đúng rồi!

Bình luận (0)
Nguyễn Thế Bảo
18 tháng 5 2016 lúc 14:47

hì... Bạn Nguyễn Văn Bé nhường cho mình lần này đi. GP của bạn nhất BXH rồi còn đòi gì nữaleuleu

Bình luận (0)
Cao Hoàng Minh Nguyệt
18 tháng 5 2016 lúc 14:49

Nguyễn Thế Bảo nói như vậy là ko đúng!! Rõ ràng bạn trả lời đầy đủ hơn Nguyễn Văn Bé mà, bạn được tick là đúng rồi!! Bạn đâu cần phải xin Nguyễn Văn Bé nhường cho bạn làm gì chứ!!!!

Bình luận (0)
Nguyễn Thế Bảo
18 tháng 5 2016 lúc 14:52

khocroi

Bình luận (0)
đại bàng hắc ám
28 tháng 11 2017 lúc 18:42

mình cũng ko biết

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
NguyễnLêAnhThư

Câu 1 (0.5đ )

Dưới triều lý việc cày tịch điền có ý nghĩa như thế nào?

A. Cầu cho mưa thuận gió hòa B. Khuyến khích người dân tích cực làm ruộng

C. Tế thần Nông , D. Mong muốn mùa bội thu

Câu 2 ( 0.5đ )

Để nông nghiệp phát triển, nhà Lý đã dùng những biện pháp gì ?

A . Khuyến khích khai khẩn đất hoang B . Làm tế lễ

C. Lấy đất công làm nơi thờ phụng D. Cải tiến lưỡi cày

Câu 3 ( 0.5đ )

Nghề thủ công trong dân gian nào dưới triều Lý phát triển?

A. Chăn tằm, ươm tơ, dệt lụa B. Đồ sắt C. Rèn vũ khí D. Mũi tên

Câu 4 ( 0.5đ )

Triều Lý thành phần nào trong xã hội chiếm đại đa số ?

A. Nông dân B . Thợ thủ công C. Buôn bán D. Nô Tì

Câu 5 ( 0.5đ )

Ai có thân phận thấp nhất dưới triều Lý ?

A. Thợ thủ công B. Nô Tì C. Người làm thuê D. Buôn bán

Câu 6 ( 0.5đ )

Có thể xem là một trường đại học đầu tiên ở nước ta ?

A. Trường Đông Đô B. Quốc Tử Giám C. Cố đô Huế D. Nhà thầy dạy học

Câu 7 (0.5đ )

Vì sao các chức quan đại thần do họ Trần nắm giữ ?

A. Đảm bảo tính kế thừa, tính thống nhất B. Người có uy tín

C. Người có sức mạnh D. Người được sự ủng hộ

Câu 8 ( 0.5đ )

Nhà trần ban hành bộ luật gì ?

A. Bộ luật hình thư B. Cấm giết trâu bò để bảo vệ sức kéo C. Quốc triều hình luật

D. Luật phát triển kinh tế

NguyễnLêAnhThư

Câu 1 (0.5đ )

Dưới triều lý việc cày tịch điền có ý nghĩa như thế nào?

A. Cầu cho mưa thuận gió hòa B. Khuyến khích người dân tích cực làm ruộng

C. Tế thần Nông , D. Mong muốn mùa bội thu

Câu 2 ( 0.5đ )

Để nông nghiệp phát triển, nhà Lý đã dùng những biện pháp gì ?

A . Khuyến khích khai khẩn đất hoang B . Làm tế lễ

C. Lấy đất công làm nơi thờ phụng D. Cải tiến lưỡi cày

Câu 3 ( 0.5đ )

Nghề thủ công trong dân gian nào dưới triều Lý phát triển?

A. Chăn tằm, ươm tơ, dệt lụa B. Đồ sắt C. Rèn vũ khí D. Mũi tên

Câu 4 ( 0.5đ )

Triều Lý thành phần nào trong xã hội chiếm đại đa số ?

A. Nông dân B . Thợ thủ công C. Buôn bán D. Nô Tì

Câu 5 ( 0.5đ )

Ai có thân phận thấp nhất dưới triều Lý ?

A. Thợ thủ công B. Nô Tì C. Người làm thuê D. Buôn bán

Câu 6 ( 0.5đ )

Có thể xem là một trường đại học đầu tiên ở nước ta ?

A. Trường Đông Đô B. Quốc Tử Giám C. Cố đô Huế D. Nhà thầy dạy học

Câu 7 (0.5đ )

Vì sao các chức quan đại thần do họ Trần nắm giữ ?

A. Đảm bảo tính kế thừa, tính thống nhất B. Người có uy tín

C. Người có sức mạnh D. Người được sự ủng hộ

Câu 8 ( 0.5đ )

Nhà trần ban hành bộ luật gì ?

A. Bộ luật hình thư B. Cấm giết trâu bò để bảo vệ sức kéo C. Quốc triều hình luật

D. Luật phát triển kinh tế

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN