Dao động cơ học

Phượng Nguyễn

câu1: Ta nhìn thấy một vật khi nào? Ta nhìn thấy vật màu đen khi nào?

câu2: Nguồn sáng là gì?Vật sáng là gì?Cho ví dụ

câu3:Nêu đường truyền của ánh sáng trong không khí?Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng?

câu4: Nêu cách vẽ một tia sáng lấy ví dụ

câu5: Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

câu6: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng vẽ hình minh họa lấy ví dụvề ứng dụngcủa định luật này trong thực tế

câ7: Nêu tính chất cách tạo bởi gương cầu lồi và gương cầu lõm?So sánh

giúp mk nha mn


Các câu hỏi tương tự
Thiên Tỉ ca ca

Câu 1:

2 gương phẳng G1 và G2 tạo với nhau 1 góc =150 độ. Chiếu 1 chùm tia sáng hẹp SI tới G1 thu đc tia phản xạ hướng IJ .Để tia IJ // G2 thì góc tới gương G1 có giá trị =

a. 45 độ b. 75 c. 60 d.30

Câu 2 :

Ta nhìn thấy ảnh của vật trong gương phẳng vì :

a. mắt ta chiếu sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật

b.có ánh sáng từ vật đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật

c. có ánh sáng truyền từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta

d. có ánh sáng truyền từ vật đến gương và phản xạ đến mắt ta

Câu 3 :

Chiếu 1 tia sáng tới hợp vs gương phẳng 1 góc 35 độ , thu được 1 tia phản xạ hướng thẳng đứng lên trên .Khi đó , góc hợp bở giữa mặt gương và phương thẳng đứng =

a. 35 độ b. 17,5 c.70 d.55

Câu 4:

Khi đi lại gần khán đài biểu diễn nhạc thì tiếng nhạc sẽ :

a càng to b.càng kéo dài c.có tần số càng giảm d. có vận tốc càng giảm

Câu 5 :

Ta có thể nghe thấy tiengs vang khi

a. âm phản xạ gặp vật cản

b. âm phản xạ đến tai trước âm phát ra

c. âm phát ra đến tai trước âm phản xạ

d.âm phát ra và âm phản xạ đến tai ta cùng 1 lúc

Câu 6:

2 gương phẳng G1 và G2 đặt // với nhau, hướng mặt phản xạ vào nnhau.Giữa 2 gương đặt 1 ngọn nến , biết khoảng cách giữa 2 ảnh thứ 1 của 2 gương là 15 cm .Khoảng cách 2 gương là:

a. 15 cm b.30 c.25 d.7,5

Câu 7 : Một điểm sáng S cách đều 2 gương phẳng hợp với nhau 1 góc 45 độ .Để tia sáng xuất phát từ S tới gương và sau khi phản xạ lần lượt trên 2 gương sẽ quay ngược trở lại S theo đường cũ thì góc phản xạ trên gương thứ 1 bằng :

a. 60 độ b.0 c.90 d.45

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN