Bài 4 : Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Bích Hà

Trình bày những hiểu biết của em về nguồn lao động và vấn đề sử dụng lao động ở nước ta? Để nâng cao chất lượng nguồn lao động cần có những biện pháp gì?

Ngọc Hnue
31 tháng 10 2017 lúc 9:22

Em tham khảo câu trả lời ở đây nhé

https://hoc24.vn/hoi-dap/question/123293.html

Chúc em học tốt!

Bình luận (0)
Thư Soobin
31 tháng 10 2017 lúc 17:21

Nguồn lao động

- Nước ta có nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh

- Lực lượng lao động hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn

Sử dụng lao động

- Số lao động có việc làm ngày càng cao

- Tỉ trọng lao động trong khu vực nông lâm, lâm, ngư nghiệp giảm nhưng còn rất cao

- Cơ cấu sử dụng lao động đang có sự thay đổi: Tỉ trọng lao động trong khu vực công nghiệp - dịch vụ tăng

Hướng giải quyết

- Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình

- Điều chỉnh lại sự phân bố dân cư và lao động

- Đa dạng hóa hoạt động kinh tế ở nông thôn

- Phát triển công nghiệp - dịch vụ ở thành thị

- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN