Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Trương Tú Nhi
Trương Tú Nhi 30 tháng 10 2017 lúc 19:47

Tôi trọng người khác là sự đánh giá đúng mức , coi trọng danh dự , phẩm giá và lợi ích của người khác thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi con người

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN