Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

Đăng Duy Nguyễn

Động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường ở điện áp hiệu dụng 220V thì sinh công suất cơ học là 80W . Biết dộng cơ có hệ số công suất là 0,8 , điện trở thuần của dây quấn là 32 Ω và hiệu suất > 85% . Công suất hao phí chủ yếu do toả nhiệt. Cường độ dòng điện cực đại qua động cơ là 

Hai Yen
Hai Yen 17 tháng 5 2016 lúc 19:51

     \(P=UI\cos\varphi\)

=> \(I=\frac{P}{U\cos\varphi}=\frac{P_i+I^2r}{U\cos\varphi}=\frac{80+I^2.32}{220.0.8}\)

=> phương trình bậc 2 của I và bấm máy tính

\(I_1=5\)(loại vì hiệu suất \(H=\frac{80}{UI\cos\varphi}=9,09\%\)

hoặc \(I_2=0.5\) (chọn)

=> \(I_0=I\sqrt{2}=0,5\sqrt{2}A.\)

chọn đáp án D.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN