Chương II- Dòng điện không đổi

Thang Tran

một bàn là dùng điện 220V. Có thể thay đổi giá trị điện trở của cuộn dây trong bàn là như thế nào để dùng điện 110V mà công suất không thay đổi

phynit
Trung tá -
26 tháng 10 2017 lúc 22:43

Công suất bàn là:

\(P=\dfrac{U^2}{R}\)

Công suất không đổi nên ta có:

\(\dfrac{220^2}{R}=\dfrac{110^2}{R'}\)

\(\Rightarrow \dfrac{R'}{R}=\dfrac{1}{4}\)

\(\Rightarrow R'=\dfrac{R}{4}\)

Hay điện trở của bàn là cần phải giảm đi 4 lần.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN