Violympic toán 7

Vũ Thị Hồng Anh

Không dùng bảng số hoặc máy tính hãy so sánh

a)căn bậc hai của 26+ với căn bậc hai của 17 với 9

b)căn bậc hai của 50+2 với căn bậc hai của 50+với căn bậc hai của 2

Giúp mình với mình đang cần gấpkhocroingaingung

Mình hứa sẽ tick cho các bạnyeuvuihihi

Cảm ơn bạn rất nhiềuvui

Sigma
Trung tá -
25 tháng 10 2017 lúc 7:09

b) Vì 50 > 49 nên \(\sqrt{50}\) > \(\sqrt{49}\) = 7

Vì 2 > 1 nên \(\sqrt{2}\) > \(\sqrt{1}\) = 1

\(\Rightarrow\) \(\sqrt{50}\) + \(\sqrt{2}\) > 7 + 1 = 8 (1)

Ta nhận thấy: 50 + 2 = 52 < 64. \(\Rightarrow\) \(\sqrt{50+2}\) < \(\sqrt{64}\) = 8 (2)

Từ (1) và (2) suy ra ​​​\(\sqrt{50}\) + \(\sqrt{2}\) > \(\sqrt{50+2}\)

Vậy,...

Bình luận (0)
Sigma
Trung tá -
25 tháng 10 2017 lúc 7:05

OK, tôi sẽ giúp bn.

a) Vì 26 > 25 nên \(\sqrt{26}\) > \(\sqrt{25}\) = 5

Vì 17 > 16 nên \(\sqrt{17}\) > \(\sqrt{16}\) = 4

\(\Rightarrow\) \(\sqrt{26}\) + \(\sqrt{17}\) > 5 + 4 = 9

Vậy, \(\sqrt{26}\) + \(\sqrt{17}\) > 9

Bình luận (0)
Vũ Thị Hồng Anh
24 tháng 10 2017 lúc 22:43

ai giúp mình vớikhocroi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN