Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

ngô tuấn anh

cho 1.15 gam một kim loại kiềm X tan hết vào nước . để trung hòa dung dịch thu được cần 50 gam dung dịch HCL 3.65% . X là kim loại nào

Hồ Hữu Phước
Hồ Hữu Phước 24 tháng 10 2017 lúc 8:06

2X+2H2O\(\rightarrow\)2XOH+H2

XOH+HCl\(\rightarrow\)XCl+H2O

\(n_{HCl}=\dfrac{50.3,65}{36,5.100}=0,05mol\)

\(n_X=n_{XOH}=n_{HCl}=0,05mol\)

X=\(\dfrac{1,15}{0,05}=23\left(Na\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN