Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

Trình bài cách tách riêng muối ăn nguyên chất từ hỗn hợp NaCl , MgCl2 , CaCl2

Lê Đình Thái
20 tháng 10 2017 lúc 22:21

- nhỏ dd NH4OH dư vào hh , lọc kết tủa cho tác dụng vs dd HCl , cô cạn thu được MgCl2

- nhỏ dd (NH4)2CO3 dư vào hh NaCl ,CaCl2,NH4OH thu được ở trên , lọc kết tủa cho td vs HCl , cô cạn thu được CaCl2

- hh còn lại NaCl ,(NH4)2CO3,NH4OH,NH4Cl , cô cạn thu được NaCl

(tự viết PTHH)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN