Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

1) Nhận biết 4 lọ mất nhãn sau đây nhưng chỉ được dùng 1 chất thử : NaOH, Ca(OH)2, AgNO3, Na2CO3

2) Trình bày cách tách riêng hỗn hợp muối ăn nguyên chất từ hỗn hợp NaCl, MgCl2, CaCl2

Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 20 tháng 10 2017 lúc 8:50

a. Lần lượt cho các chất tác dụng với nhau

  NaOH Ca(OH)2 AgNO3 Na2CO3
NaOH X Ko ht đen(Ag2O) Ko ht
Ca(OH)2 Ko ht X đen(Ag2O) trắng(CaCO3)
AgNO3 đen(Ag2O) đen(Ag2O) X

trắng(Ag2CO3)

Na2CO3 Ko ht trắng(CaCO3) trắng (Ag2CO3) X

- Chất tạo 3 kết tủa là AgNO3

- Chất tạo 2 kết tủa trắng là Na2CO3

- Chất tạo 2 kết tủa: 1  trắng và 1  đen là Ca(OH)2

- Chất tạo 1 kết tủa là NaOH

PTHH: 2AgNO3 + 2NaOH -> Ag2O + 2NaNO3 + H2O

2AgNO3 + Ca(OH)2 -> Ag2O + Ca(NO3)2 + H2O

2AgNO3 + Na2CO3 -> Ag2CO3 + NaNO3

Ca(OH)2 + Na2CO3 -> CaCO3 + 2NaOH

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Nguyễn

Thầy @Pham Van Tien và các bạn có trả lời thì chỉ cần câu đó dùng thuốc thử gì thôi và hiện tượng là đc rồi . em cảm ơn , giúp em với đang rất cần gáp ạ . @Pham Van Tien

1) hãy chọn 2 dd muối thích hợp để nhận biết : BaCl 2 , HCl , K2SO4 , Na3PO4

2) hãy dùng 1 hóa chất nhận biết 

NH4Cl , FeCl2 , FeCl3 , AlCl3 , MgCl2

3. chỉ dùng thêm quỳ tím hãy nhận biết :  K2S , K2CO3 , K2SO3 , NaHSO4 , CaCl2

4) dùng hóa chất nào để nhận biết : Cu(OH)2 , BaCl2 , KHCO3

5) chỉ dùng 1 thuốc thử hãy nhận biết : NaOH , NaHCO3 , Na2CO3

6) MgCl2 , FeCl2 , NH4NO3 , Al(NO3)3  , Fe2(SO4)3 dùng 1 thuốc thử

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN