Hoàng Đức Long

Một bóng đèn ghi 220V – 50 Hz. Bóng đèn chịu được điện áp tối đa bằng

A. 220 V

B.  220 2   V

C. 440 V

D.  110 2 V

Vũ Thành Nam
9 tháng 8 2019 lúc 5:50

Đáp án B

+ Bóng đền chịu được điện áp tối đa bằng 220 2  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một bóng đèn ghi 220V – 50 Hz. Bóng đèn chịu được điện áp tối đa bằng

A. 220 V

B. 220√2 V

C. 440 V

D. 110√2  V

Hoàng Đức Long

Trên bóng đèn sợi đốt ghi 60 W - 220 V. Bóng đèn này sáng bình thường thì chịu được điện áp xoay chiều tức thời cực dại là

A. 220 V

B. 440 V

C.  110 2  V

D. 220 2 V

Hoàng Đức Long

Trên bóng đèn sợi đốt ghi 220V - 60W. Bóng đèn này chịu được giá trị điện áp xoay chiều tối đa là

A. 440 V

B. 110 2  

C. 220 2

D. 220 V.

Hoàng Đức Long

Dòng điện xoay chiều sử dụng trong gia đình có thông số 220 V- 50 Hz. Nếu sử dụng dòng điện trên thắp sáng một bóng đèn sợi đốt 220 V – 100 W thì trong một giây đèn sẽ 

A. tắt đi rồi sáng lên 200 lần 

B. luôn sáng 

C. tắt đi rồi sáng lên 50 lần 

D. tắt đi rồi sáng lên 100 lần

Hoàng Đức Long

Một bóng đèn neon được mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp u = 220√2cos(100πt)V. Đèn chỉ bật sáng khi điện áp đặt vào đèn vượt quá giá trị 100 V. Trong 1 giây đèn này bật sáng bao nhiêu lần?

A. 50

B. 120

C. 60

D. 100

Hoàng Đức Long

Mạch điện gồm cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω  mắc nối tiếp với một bóng đèn 120 V – 60 W. Nối hai đầu mạch điện với nguồn điện xoay chiều 220 V - 50 Hz, thì đèn sáng bình thường. Độ tự cảm cuộn dây là:

A. 1,19 H

B. 1,15 H

C. 0,639 H

D. 0,636 H

Hoàng Đức Long

Mạch điện gồm cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω  mắc nối tiếp với một bóng đèn 120 V – 60 W. Nối hai đầu mạch điện với nguồn điện xoay chiều 220 V - 50 Hz, thì đèn sáng bình thường. Độ tự cảm cuộn dây là

A. 1,19 H

B. 1,15 H

C. 0,639 H

D. 0,636 H

Hoàng Đức Long

Dòng điện xoay chiều sử dụng trong gia đình có thông số 200 V – 50 Hz. Nếu sử dụng dòng điện trên để thắp sáng bóng đèn sợi đốt 220 V – 100 W thì trong mỗi giây đèn sẽ

A. tắt đi rồi sáng lên 200 lần

B. tắt đi rồi sáng lên 200 lần.

C. tắt đi rồi sáng lên 50 lần.

D. tắt đi rồi sáng lên 100 lần.

Hoàng Đức Long

Một nông trại dùng các bóng đèn dây tóc loại 200 W – 220 V để thắp sáng và sưởi ấm vườn cây vào ban đêm. Biết điện năng được truyền đến nông trại từ một trạm phát, giá trị điện áp hiệu dụng tại trạm phát này là 1000 V, đường dây một pha tải điện đến nông trại có điện trở thuần 20 Ω và máy hạ áp tại nông trại là máy hạ áp lí tưởng. Coi rằng hao phí điện năng chỉ xảy ra trên đường dây tải. Số bóng đèn tối đa mà nông trại có thể sử dụng cùng một lúc để các đèn vẫn sáng bình thường bằng

A. 66.

B. 60.

C. 64.

D. 62.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN