Trương Quỳnh Trang

Cắt vải theo mẫu giấy gồm các quy trình?

A. Trải phẳng vải lên bàn. Đặt mẫu giấy thẳng theo canh sợi vải.

B. Dùng bút chì vẽ theo rìa mẫu giấy xuống vải

C. Cắt đúng theo nét vẽ

D. Cả A, B, C đều đúng

Hà Việt Chương
25 tháng 7 2018 lúc 7:53

Đáp án D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trương Quỳnh Trang

Cắt vải theo mẫu giấy gồm các quy trình?

A. Trải phẳng vải lên bàn. Đặt mẫu giấy thẳng theo canh sợi vải.

B. Dùng bút chì vẽ theo rìa mẫu giấy xuống vải

C. Cắt đúng theo nét vẽ

D. Cả A, B, C đều đúng

Trương Quỳnh Trang

Cắt vải theo mẫu giấy gồm các quy trình?

A. Trải phẳng vải lên bàn. Đặt mẫu giấy thẳng theo canh sợi vải.

B. Dùng bút chì vẽ theo rìa mẫu giấy xuống vải

C. Cắt đúng theo nét vẽ

D. Cả A, B, C đều đúng

Trương Quỳnh Trang

Nêu nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha? Trình bày các cách để thử nghiệm các loại vải

Trương Quỳnh Trang

Nên chọn vải may áo quần phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo:

A. Vải sợi bông, màu sẫm, hoa nhỏ

B. Vải sợi pha, màu sáng, hoa văn sinh động

C. Vải sợi bông, màu sáng, hoa văn sinh động

D. Vải dệt kim, màu sẫm, hoa to

Trương Quỳnh Trang

Nên chọn vải may áo quần phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo:

A. Vải sợi bông, màu sẫm, hoa nhỏ

B. Vải sợi pha, màu sáng, hoa văn sinh động

C. Vải sợi bông, màu sáng, hoa văn sinh động

D. Vải dệt kim, màu sẫm, hoa to

Trương Quỳnh Trang

Có bao nhiêu vải sợi tổng hợp trong các loại vải sau đây?

Đề thi Học kì 1 Công nghệ 6 có đáp án, cực hay (Đề 2) | Đề thi Công nghệ 6 có đáp án

A. 2

B. 3.

C. 4.

D. 5

Trương Quỳnh Trang

Có bao nhiêu vải sợi hóa học trong các loại vải sau đây?

Đề thi Học kì 1 Công nghệ 6 có đáp án, cực hay (Đề 1) | Đề thi Công nghệ 6 có đáp án

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN