Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

1) Xác định 5 lọ dd mất nhãn : HCl , H2SO4 , HNO3 , Ca(OH)2 , NaOH

2) Cho 8g CuO t/d hết vs H2SO4 24,5% ( vừa đủ) thu đc dd A biết rằng khi làm lạnh dd A thu đc 5g tinh thể CuSO4.n H2O và dd bão hoà B có nồng độ tan S = 42,39g . Tính

a) C% các chất tan trong dd A, B

b) Xác định CT đúng của tinh thể muối

Tâm Trạng
Tâm Trạng 13 tháng 10 2017 lúc 15:22

giải hộ em bài này dc k ạ : cho Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 18,25g HCL ......a,viết PTPU.....b,tính khối lượng Mg đã dùng và thể tích H2 thoát ra sau phản ứng (đktc)

Bình luận (1)
Azue
Azue 13 tháng 10 2017 lúc 17:30

Bài 1 :

Cho quỳ tím vào từng lọ

+ Nếu dd trong lọ nào làm quỳ tím hóa đỏ thì đó là các lọ chứa dd HCl, HNO3,H2SO4 (nhóm I)

+ Nếu dd trong lọ nào làm quỳ tím hóa xanh thì đó là các lọ chứa dd Ca(OH)2 và NaOH (nhóm II)

Lấy vài giọt mỗi dung dịch ở nhóm 1 cho vào ống nghiệm và đánh số thứ tự tương ứng với từng lọ

Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào từng ống nghiệm ở nhóm I

+ Nếu trong ống nhiệm nào có kết tủa màu trắng không tan trong axit và nước thì dd đem thử ban đầu là H2SO4

\(BaCl2+H2SO4->B\text{aS}O4\downarrow+2HCl\)

+Nếu không có hiện tượng gì thì dd đem thử ban đầu là HCL và HNO3

Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào 2 ống nghiệm còn lại ở nhóm I

+ Nếu trong ống nghiệm nào có kết tủa trắng xuất hiện thì dd đem thử ban đầu là HCl

\(AgNO3+HCl->AgCl\downarrow+HNo3\)

+ Nếu không hiện tượng gì thì đó là HNo3

Lấy vài giọt mỗi dd ở nhóm II cho vào từng ống nghiệm và đánh số thứ tự tương ứng với mỗi lọ ở nhóm II

Dẫn luồng khí CO2 vào từng ống nghiệm

+ Nếu trong ống nghiệm nào có kết tủa trắng xuất hiện thì dd đem thử ban đầu là Ca(OH)2

\(Ca\left(OH\right)2+CO2->CaCO3+H2O\)

+ Nếu trong ống nghiệm nào không có kết tủa , mẫu thử tan hết thì dd đem thử ban đầu là NaOH

\(2NaOH+Co2->Na2CO3\)

Bình luận (0)
Trâm Nguyễn
Trâm Nguyễn 13 tháng 10 2017 lúc 19:50

Lấy mỗi chất 1 ít cho tác dụng với quỳ tím

Chất nào làm quỳ tím hóa đỏ là HCL,HNO3,H2SO4

Chất nào làm quỳ tím hóa xanh là CAOH2 và NAOH

Lần lượt cho HCL,HNO3 và H2SO4 tác dụng với BaCL2

Nếu có kết tủa trắng là H2SO4

Lần lượt cho 2 chất còn lại là HCL và HNO3 tác dụng với AgNO3

nếu có kết tủa trắng là HCL

Chất còn lại là HNO3

Lần lượt cho CAOH2 và NAOH tác dụng với K2CO3

Nếu có kết tủa trắng là CAOH2

Chất còn lại là NAOH

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN