Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử

Alayna

phân tích đa thức 3x2 -6xy+3y2-12z2

Trần Quốc Lộc
Trần Quốc Lộc 13 tháng 10 2017 lúc 12:27

Phép nhân và phép chia các đa thức

Bình luận (0)
HỒ THỊ XUÂN HẠ
HỒ THỊ XUÂN HẠ 17 tháng 12 2018 lúc 8:13

3x2-6xy+3y2-12z2

=3[(x2-2xy+y2)-4z2]

=3[(x-y)2-4z2]

=3(x-y-2z)(x-y+2z)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Việt
Nguyễn Hoàng Việt 12 tháng 10 2017 lúc 22:29

= 3(x2-2xy+y2-4z2)

=3[(x-y)2-(2z)2 ]

=3(x-y-2z)(x-y+2z)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN