Pham Trong Bach

Bậc của đơn thức - 5 x 4 y z 2 là:

A. 6

B. 10

C. 12

D. 14

Cao Minh Tâm
6 tháng 12 2018 lúc 6:39

Chọn  C

 Ta có (-5x4yz)2 = 25x8y2z2.

Từ đó bậc của đa thức là: 8 + 2 + 2 = 12.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN