Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Pi Pi Tâm

2 xe chuyển động thẳng đều từ 2 địa điểm A và B cách nhau 54 km. Hãy tính thời gian 2 xe gặp nhau và quãng đường để xe thứ 2 đuổi kịp xe thứ nhất, bít xe thứ nhất có v =54km/h và xe thứ 2 có v=72km/h

phynit
Trung tá -
12 tháng 10 2017 lúc 8:31

Hai xe chuyển động cùng chiều hay ngược chiều vậy bạn?

Bình luận (1)
phynit
Trung tá -
12 tháng 10 2017 lúc 10:47

\(v_1=54(km/h)\)

\(v_2=72(km/h)\)

Hai xe chuyển động cùng chiều, thì thời gian để xe 2 đuổi kịp xe thứ nhất là:

\(t=\dfrac{S}{v_2-v_1}=\dfrac{54}{72-54}=3(h)\)

Quãng đường xe thứ 2 đã đi là:

\(S_2=v_2.t=72.3=216(km)\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN