Biến dị

Thùy Ngân

bài 10. : ở 1 loài tv 2n=10 các cặp nst đc kí hiệu từ I đến V khi quan sát tiêu bản tb của 2 cá thể trong loài đó ngta thấy:

cặp nst số I cặp NST số II cặp nst số III cặp nst số IV cặp nst số V
cá thể 1 2 3 2 2 2
cá thể 2 4 4 4 4 4

a. hãy viết kí hiệu bộ nst của 2 cá thể trên

b, nêu cơ chế hình thành của bộ nst của cá thể 2

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 12 tháng 10 2017 lúc 21:42

Cá thể 1: 2n +1

Cá thể 2: 4n

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN