Trần Quang Đài
28 tháng 2 2016 lúc 18:44

Bài này ko co giá trị y nào thỏa mãn

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Quý
28 tháng 2 2016 lúc 18:46

\(\frac{y+5}{7-y}=\frac{2}{5}\Leftrightarrow5\left(y+5\right)=2\left(7-y\right)\)

5y + 25 = 14 - 2y

2y - 5y = 25 - 14

-3y = 11

y = -11/3

Vậy không có số nguyên y thõa mãn 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN