Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Mina Hoàng

Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 3600m.Nửa quãng đường đầu xe đi với vận tốc v1 , nửa quãng đường sau xe đi với vận tốc v2= v1/2. hãy xcs định vận tốc v1,v2 sao cho người ấy 10 phút đến được B

Șáṭ Ṯḩầɳ
10 tháng 10 2017 lúc 21:25

=> v2 = v1/2 = 9/2 = 4,5(m/s)

Bình luận (0)
Bách
10 tháng 10 2017 lúc 21:43

Giải

Đổi 3600m = 3,6km;10' = \(\dfrac{1}{6}\)h.

Gọi s là qđ AB.

t là thời gian đi hết s.

Ta có:

\(t=\dfrac{s}{v_1-v_2}=\dfrac{s}{v_1-\dfrac{v_1}{2}}\)(vì \(v_2=\dfrac{1}{2}v_1\))

\(=>\dfrac{1}{6}=\dfrac{3,6}{\dfrac{3v_1}{2}}=>\dfrac{3,6}{\dfrac{1}{6}}=\dfrac{3v_1}{2}\)

\(=>21,6=\dfrac{3v_1}{2}=>3v_1=43,2\)

\(=>v_1=\dfrac{43,2}{3}=14,4\)(km/h)

\(=>v_2=\dfrac{1}{2}v_1=\dfrac{1}{2}.14,4=7,2\)(km/h)

Đáp số ... (là xong nha).

Bình luận (0)
Bách
10 tháng 10 2017 lúc 21:51

Sai từ chỗ ta có nên mik làm lại:

=>\(\dfrac{1}{6}=\dfrac{3,6}{\dfrac{v_1}{2}}=>\dfrac{v_1}{2}=\dfrac{3,6}{\dfrac{1}{6}}=>\dfrac{v_1}{2}=21,6\)

=>\(v_1=21,6.2=43,2\)(km/h).

=>\(v_2=\dfrac{1}{2}v_1=\dfrac{1}{2}.43,2=21,6\)(km/h).

Đó nha mong bạn thông cảm cho mình.

Bình luận (0)
Șáṭ Ṯḩầɳ
10 tháng 10 2017 lúc 21:25

đổi 10 phút = 600s

gọi s là nửa quãng đường => s = 3600/2 = 1800m

thời gian người đó đi hết nửa quãng đường đầu là :

t1 = \(\dfrac{s}{v_1}=\dfrac{1800}{v_1}\)

thời gian người đó đi hết nửa quãng đường sau là :

t2 = \(\dfrac{s}{v_2}=\dfrac{1800}{\dfrac{v_1}{2}}=\dfrac{3600}{v_1}\)

ta có : t1 + t2 = 600

=> \(\dfrac{1800}{v_1}+\dfrac{3600}{v_1}=600\)

=> 5400 = 600v1

=> v1 = 9(m/s)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN