Ôn tập Căn bậc hai. Căn bậc ba

Thùy Ngân

căn bậc hai(x -4) + căn bậc hai(8 - x) + căn bậc hai((4 - x) * (8 - x)) -3*m = 0


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN